EN PL
time for action time for action

Zarząd - Piotr Wróblewski

Informacje o nas

Stowarzyszenie Młodzieżowe 'STRATEG' powstało w 2009 roku z inicjatywy lokalnej młodzieży zamieszkałej w powiecie tarnowskim, a w szczególności z gminy Lisia Góra. Stowarzyszenie zrzesza młodzież w różnym wieku, obecnie liczy ok. 40-50 aktywnych członków, a nasze grono stale się powiększa. Wszyscy członkowie stowarzyszenia pracują na zasadzie wolontariatu i nie pobierają za to wynagrodzeń. Celem istnienia stowarzyszenia jest samokształcenie młodzieży oraz jej aktywny udział w życiu społecznym i kulturowym. Promujemy udział ludzi młodych w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym. Szczególnie zależy nam na tych, którzy realizują swe aspiracje życiowe w środowiskach lokalnych. Dążymy do upowszechnia wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej. Chcemy nie zapominając o świadomości lokalnej rozwijać także świadomość narodową oraz europejską. Misją naszego stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwijania aktywności młodzieży oraz poszerzenia jej horyzontów.