EN PL
time for action time for action

Na czym to dokładnie polega?

Projekty Młodzieży w Demokracji to spotkania grup młodych ludzi na poziomie europejskim, które mają zachęcić młodzież do bardziej aktywnego udziału w życiu swych społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.
 

Celem projektów Młodzieży w Demokracji opierających się na współpracy w ramach sieci w wymiarze krajowym i zagranicznym (tzw. minimum podwójne partnerstwo na poziomie krajowym i zagranicznym) jest wskazywanie i wspieranie różnych form uczestnictwa młodych ludzi w życiu swego środowiska, zapoznanie ich z mechanizmami demokracji oraz ułatwianie im korzystania z dostępnych możliwości uczestnictwa w życiu publicznym. Wspólne spotkania pozwolą na kształtowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.
 

Po co organizować projekty Młodzieży w Demokracji?

Przede wszystkim po to, by umożliwić zrealizowanie wraz z rówieśnikami z zagranicy wspólnego pomysłu, zgodnego z Waszymi zainteresowaniami dotyczącymi uczestnictwa w życiu publicznym. Wspólny projekt na poziomie europejskim pozwoli poznać, wykorzystać i zgromadzić nowe doświadczenia i formy działań na poziome lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, co pozwoli na zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.